មាតិកា
ទំនាក់ទំនងមន្ទីរ

អាសយ័ដ្ឋាន៖ ភូមិពាលញែក២ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

គេហទំព័រ៖ pursat.maff.gov.kh

អ៊ីម៉ែល៖ pursat.pda@gmail.com

អាសយដ្ឋានហ្វេសប៉ុក៖ www.facebook.com/pdaffpursat

ទីតាំងលើ Google Map

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter