មាតិកា
អំំពីមន្ទីរ

មុខងារ និងភារកិច្ច

មន្ទីរកសិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​ខេត្តពោធិ៍សាត់ មាន​មុខ​ងារ​ និងភារកិច្ច​ដូចតទៅ​​៖

  • រៀប​ចំនិង​ដាក់​អោយ​ដំណើរ​ការ​ នយោបាយ​អភិវិឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​ ក្នុងគោល​បំណងកែលំអ​កំរិត​ជីវភាព​រស់​នៅ​ របស់​ប្រជាជន​រដ្ឋ

  • ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​គោល​នយោបាយ​កែ​ទំរង់​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​ដីធី្ល

  • តំរង់​ទិស​ និងធ្វើ​ផែន​ការ​ អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​គ្រប់​ផ្នែក

  • សំរប​សំរួល​ តាមដាន​ និង​វាយ​តំលៃ​ លើ​ការ​អនុវត្ត​នយោបាយ​ និង​សកម្ម​ភាព​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម

រចនាសម្ព័ន្ធ

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter